23 000 души отбелязаха Европейските дни на птиците

06 October.2020

В изминалите събота и неделя, повече от 23 000 души наблюдаваха и се насладиха на очарованието на миграцията на птиците в 36 страни в Европа и Централна Азия. Всички те станаха част от Европейските дни на птиците, които се проведоха за 27 пореден път. В организираните над 1700 събития бяха наблюдавани почти 6 милиона птици, отправящи се към местата за зимуване на юг. 

В Европейските дни на птиците в България се включиха близо 500 души, които посетиха събитията, организирани от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в София, Варна, Бургас, Хасково, Гоце Делчев и Свищов. Участниците наблюдаваха птици, научиха интересни и любопитни факти за миграцията им, посетиха някои от нашите щандове с информационни материали и се включиха в разнообразните игри и работилници за изработване на изкуствени хранилки и гнездилки. Общият брой на наблюдаваните птици у нас бе 30 273 индивида от над 100 вида. Координатор на Европейските дни на птиците в страната е БДЗП.

Eкип на „Земя за царския орел“ също се включи в събитието в Южния парк в София. Щандът ни посетиха над 70 души, а по време на обиколките за наблюдение на птици бяха наблюдавани близо 180 птици от 24 вида. Участниците научиха интересни факти за редки видове, срещащи се у нас, сред които царският орел, египетският лешояд и червеногушата гъска.

Трите най-често наблюдавани видове птици по време на събитията в България са: обикновеният скорец, обикновеният мишелов и зеленоглавата патица. От редките и застрашени видове бяха наблюдавани: къдроглави пеликани, белооки потапници, кафявоглави потапници, тръноопашата потапница, царски орел, големи и малки кресливи орли, степни орли, морски орли, орли рибари, червена каня, степен блатар,  червеноноги ветрушки, розови фламинги, червеногуши бъбрици и др. Най-много видове птици традиционно бяха установени в района на Бургаските езера, по Северното Черноморие, Софийското поле и по река Дунав.

Трите най-многобройни вида птици, наблюдавани по време на събитието във всички страни-участници, са: белобузата гъска, обикновеният скорец и обикновената чинка. Най-много събития – 810 на брой, са организирани в Русия. Най-много участнци -  6487 човека, са регистрирани също в Русия, а най-много птици са наблюдавани във Финландия – 2 527 000 индивида.

Европейските дни на птиците са ежегодно събитие, организирано от BirdLife International. Тази година то се проведе за 27-ти пореден път. Празникът приканва всички хора, интересуващи се от пернатите обитатели, които искат да научат повече за тях и да чуят интересни факти за тяхната миграция и невероятни пътешествия. Основната цел на събитието е да повиши осведомеността на широката общественост относно миграцията на птиците и опазването на световно застрашените видове и техните местообитания.

 Всички събития и наблюдения на птици от всяка страна са събрани, обработени и анализирани от Европейския център, координиран от Словашкото орнитологично дружество (BirdLife Словакия). BirdLife International е глобален съюз от природозащитни организации, работещи в повече от 100 страни, които заедно образуват водещ авторитет в опазването на птиците, техните места и местообитания, както и застрашаващите ги фактори.

 

Последни новини

Всички новини