Екип на БДЗП откри нова двойка царски орли в Сакар

22 April.2016

Нова двойка царски орли бе регистрирана в Защитена зона „Сакар“ при теренни проучвания на БДЗП в рамките на проект „Земя за царския орел“. Двойката е новосформирана и се състои от птици в преходно оперение, които все още не са снесли яйца, но това е нормално при млади двойки, които правят първи опит за гнездене. Това е втората нова двойка царски орли за тази година, открита от екипа на проекта.  

Въпреки двете нови двойки, тази година броят на заетите от двойки територии е 28. В допълнение има още една гнездова територия, заета от една птица. Към момента 21 двойки царски орли вече мътят. Обикновено царските орли замътват след втората половина на март и началото на април, но поради топлото време тази година, голяма част от двойките замътиха през втората седмица на март. 

И тази година БДЗП организира охрана на най-застрашените гнезда на царски орли с помощта на местни доброволци. Това помага за намаляване на човешкото безпокойство по време на размножителния сезон, което е доказало ефекта си през годините и води до увеличение на броя на успешно излетелите от гнездата малки с около 30%. През 2016 г. ще бъдат охранявани 4 гнезда – три в Сакар и едно в района на Сливен. 

 

Снимка: Светослав Спасов

Последни новини

Всички новини