Информационни табели разказват за царския орел в едни от най-ценните му местообитания

03 June.2019

Общо шест информационни табели бяха монтирани през изминалия месец в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“ в едни от най-важните Натура 2000 зони за вида у нас – Свиленград (Защитена зона „Сакар“), Болярово  и с. Горска поляна (ЗЗ „Западна Странджа“), с. Камен (ЗЗ „Каменски баир“), с. Гергевец (ЗЗ „Адата - Тунджа“) и с. Тополчане (ЗЗ „Сините камъни - Гребенец“).

Благодарение на табелите местните жители и гостите на тези ценни природни местообитания ще могат да научат интересни факти за тях, за птиците, които ги обитават, и разбира се – за царския орел и една от основните заплахи за вида  – загубата на хранителни и гнездови местообитания.

Благодарим на общините Свиленград, Елхово и Сливен за подкрепата!

Последни новини

Всички новини