Покана за участие в Обществено обсъждане на Национален план за действие за опазване на европейския лалугер в България

06 February.2018

Уважаеми дами и господа,

Българско дружество за защита на птиците Ви кани на обществено обсъждане на „Национален план за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027“ с автор д-р Йордан Кошев, ИБЕИ-БАН.

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.02.2018 г. от 13:00 часа в зала „Левентис“ на Национален природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 1.

За целите на ефективното организиране на срещата, моля да потвърдите Вашето участие в срок до 23.02.2018 г. на електронна поща: manuela.murdzheva[@]bspb.org.

Националният план за действие се разработва по проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), съфинансиран от Програма LIFE на Европейския съюз.

За повече информация във връзка с плана за действие: 

д-р Йордан Кошев, 
тел.: 0888830127 
e-mail: bgsouslik@gmail.com 
 

За допълнителна информация за срещата:

Мануела Мурджева 
тел.: 0878599385
e-mail: manuela.murdzheva@bspb.org 

 

Снимка: Европейски лалугер, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Последни новини

Всички новини