LIFE проекта „Земя за царския орел“ бе представен на Зелените дни в София

03 October.2016

LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ бе представен на изложението „Зелени дни“, което се проведе от 30 септември до 2 октомври в градинката пред Народния театър в София.

На изложението „Зелени дни“  се представят бизнеси и организации, чиято дейност е свързана с отговорния начин на живот, натурални и био продукти, опазване на околната среда, отговорен и устойчив туризъм.

БДЗП представи дейностите си по опазването на малкия креслив орел, царския орел и други видове, чието опазване е пряко свързано с екстензивното животновъдство. На щанда си БДЗП представи фермери, които отглеждат чиста продукция в Натура 2000 зони и допринасят не само за повишаване качеството на живот в селските райони, но и за опазването на природата.

Последни новини

Всички новини