Малкият орел от арт-инсталацията „За да има орли“ ще радва посетителите на РИМ-Благоевград

24 October.2017

Малкият орел от арт-инсталацията „За да има орли“ вече е част от Регионалния исторически музей в Благоевград. В началото на октомври друга емблема на едноименната кампания бе дарена на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – орелът змияр. След като гостуваха в Пловдив, Бургас и София, орлите от арт инсталацията ще бъдат дарени на различни места в България, където повече хора да се докоснат до тях.
 

Малкият орел е най-дребният орел в Европа с дължина на тялото между 42 и 51 см, и с размах на крилата – 110 - 135 см. Храни се основно с дребни бозайници и птици, които лови в гори и открити пространства.  Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади и обработваеми земи. Зимува в Африка, като пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври. Включен е в „Червената книга на Република България“, в категорията „Уязвим“. В момента в България са останали едва между 150-200 двойки. Среща се в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа, Източна Стара планина и Добруджа.
 

Арт инсталацията се състои от шест вида орли, които срещаме все по-рядко у нас - царския, малкия креслив, морския, скалния, малкия и орела змияр. Художничката Любка Маринкова изработи макетите, които представят шестте вида орли в реален размер и изглеждат като живи, но всъщност са изработени от метална конструкция и хартия, покрити с боя и лак.
 

Целта на кампанията „За да има орли“ е да привлече общественото внимание към тези традиционни обитатели на нашите земи и към заплахите, които застрашават съществуването им и техните местообитания. Бъди част от кампанията и подкрепи петицията за обявяването на Ден на орела тук.

 

Повече информация за кампанията може да намерите на сайта: www.orlite.bg.

 

Кампанията се организира по повод  25-тата годишнина на програма LIFE, Директивата за хабитатите и “Натура 2000“ и се осъществява в рамките на проектите „Горите на орела“, „Живот за царския орел“ и „Земя за царския орел“, изпълнявани от БДЗП, Изпълнителна агенция по горите и Електроразпределение Юг, финансирани по програма LIFE на ЕС.

Последни новини

Всички новини