Първа среща на Надзорния съвет на LIFE проекта „Земя за царския орел“

25 February.2016

На 27 октомври 2015 г. в близост до гр. Тополовград се проведе първата среща на Надзорния съвет на LIFE проекта „Земя за царския орел“.  В срещата участваха представители на партньорите по проекта: Лавенда ООД, От Фермата ЕООД, Одриси ЕООД, Малберг ЕООД, Сдружение „Природен парк Сакар“, КИТ ООД, БВ Агро ООД, Биофийлд ООД, Агрофийлд ООД, Арт Ист ЕООД; и на Българското дружество за защита на птиците.

На срещата бяха представени финансовите и административни правила на Програма LIFE на ЕС и се планираха дейностите по проекта за 2016 г. Oсобено внимание бе отделено на управлението и възстановяването на постоянно затревените площи в зоните от Натура 2000, в които се осъществява проекта. 

Следващата среща на надзорния съвет се планира за пролетта на 2016. 

Последни новини

Всички новини