Рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите двойки царски орли през 2016

20 October.2016

Екипът на LIFE проекта на БДЗП „Земя на царския орел“ отчете рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите царски орли – едва 3.77% – най-ниският за последните 10 години. За сравнение средният процент за последните 17 години е 8.98%, а най-висок е бил през 2012 г. – 20.45%.  
 

Тази година броят на двойките царски орли в България е 28 – толкова, колкото и през 2015 г., но с тази разлика, че екипът на проекта  откри две нови двойки (една в Сакар и една - в Дервентските възвишения), но и регистрира загуба на други две (в Средна гора и Стара планина). От единствената гнездяща двойка в Средна гора тази година е останала само едната птица.
 

21 от двойките загнездиха през пролетта, като броят на успешно излетелите малки е 26. Гнездовият успех тази година е средно 1,24 малки на гнездяща двойка и е по-голям от миналогодишния (1,21), както и от този, отчетен в Европейска Турция през 2016  (0,98). Седем от двойките не загнездиха, въпреки че заеха територии. Причината е, че те са съставени основно от млади птици с недостатъчно натрупан опит.  
 

Проследяването на статуса на българската популация на царския орел е важна част от проекта „Земя на царския орел“, който цели опазване и възстановяване на хранителните местообитания на този световно застрашен вид в най-важните за него места от мрежата Натура 2000 в България. Проектът е изпълняван от БДЗП в партньорство с 10 фермерски организации в ЮИ България.

 

Снимка: Светослав Спасов

Последни новини

Всички новини