Стотици семейства ще научат повече за царския орел на празника Фамилатлон

08 May.2018

На 12 май 2018 г. на голямата поляна в Южен парк в София от 10.00 до 17.00 часа над 50 клуба за спорт и свободно време ще предоставят възможност на стотици семейства да експериментират с нови преживявания. Там ще е и екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“,  който ще запознае родители и деца със световно застрашения вид, чрез забавни активни игри, както и с птиците в парка, чрез традиционните вече за събитието обиколки с бинокли.

Една от игрите ще е свързана с разпознаване на видове птици, сред които и световно застрашени като царския орел и египетския лешояд, а другата ще е посветена на една от най-големите заплахи за царския орел – загубата на ловни и гнездови местообитания.

Обиколките с бинокли ще се провеждат от 11, 13 и 15 часа. Въоръжени с бинокъл и в компанията на опитен водач, малки и големи ще потърсят някои от най-често срещаните видове в Южния парк - сойка, сврака, зеленоглава патица, голям синигер,  кос,  сива врана, славей, зелен и голям пъстър кълвач.

Очакват ви още много игри и изненади на десетото издание на Фамилатлон, което се организира от Асоциация „Родители“ и „Академия за родители“.
 

Последни новини

Всички новини