Световноизвестни експерти подкрепиха разработването и приемането на „План за действие за опазване на Европейския лалугер в България“

14 November.2016

От 3-ти до 6-ти ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, се проведе 6-тата Международна среща на специалистите по европейския лалугер (Spermophilus citellus). Срещата се състоя в сградата на Института по Зоология към Биологическия факултет на Белградския университет и беше организирана от доц. д-р Душко Цирович. Участие взеха над 30 учени, природозащитници и експерти от научни институции, неправителствени организации и национални агенции по околна среда в Австрия, Унгария, Русия, Словакия, Хърватска, Чехия, Сърбия, Турция, Румъния и България. От България взеха участие д-р Йордан Кошев (ИБЕИ-БАН) - Отговорник по опазване и възстановяване на лалугера по проекта на БДЗП „Земя за царския орел“, и Симеон Арангелов (СДП Балкани). 
 

Основната част на срещата бе свързана с представянето на предложението за „План за действие за опазване на Европейски лалугер (Spermophilus citellus) в България“. Представянето бе извършено на специално организирана работна маса, която завърши с пространна дискусия относно съвременния статус, заплахите, лимитиращите фактори и необходимите консервационни дейности за опазването на вида в България.
 

Участниците в срещата се обединиха зад декларация, в която се съгласяват, че видът е застрашен в България и подкрепят усилията на БДЗП и водещите териолози в подготовката и приемането на  „План за действие за опазване на Европейски лалугер (Spermophilus citellus) в България“.

Повече за срещата, участниците и програмата може да намерите тук.
  
Снимки: Анастасия Иванова (Московски университет), Симеон Арангелов (СДП Балкани)

 

Последни новини

Всички новини