Установена смъртност в седем от известните 28 двойки царски орли в страната

27 April.2017

Нови партньори в седем от известните 28 двойки царски орли в страната установиха орнитолози от Българското дружество за защита на птиците. Това е най-голямата смяна на брачни партньори сред гнездящите двойки царски орли, наблюдавана за последните години у нас. Най-вероятната причина е смъртта на една от птиците в сформираните двойки.

Тези резултати контрастират с регистрирания рекордно нисък процент на смъртност при гнездящите царски орли през 2016 г., едва 3.77% – най-ниският за последните 10 години (http://www.landforlife.org/bg/news/rekordno-nisak-protsent-na-smartnost-pri-gnezdyashtite-dvoyki-tsarski-orli-prez-2016.html)

 

„В близост до едно от известните ни гнезда на царски орел, разположено в долината на река Тунджа, през февруари намерихме една от птиците мъртва. Днес в гнездото отново са две птици и те вече мътят. Загиналият царски орел от двойката в района сега е заменен от друг индивид“, споделя д-р Димитър Демерджиев, който следи отблизо състоянието  на царския орел у нас.

 

Според експертите същото се е случило с още две двойки, чиито гнезда се намират в района на Сливен и където през септември и ноември миналата година бяха открити телата на други две възрастни птици, които най-вероятно са загинали от токов удар при опит да кацнат върху необезопасени електрически стълбове от електроразпределителната мрежа. Предположенията на наблюдаващите царския орел са, че съдбата и на останалите четири двойки с нови партньори е същата.

 

Загиването на царски орли от токов удар е една от най-сериозните заплахи за вида, който е рядък не само в България, но и в света. Друга заплаха е залагането на отровни примамки за едри хищници. Това е причината в района на Сакар вече два пъти да е провеждано претърсване за наличието на отровни примамки с помощта на специално обученото за целта куче - Барс, с което Българското дружество за защита на птиците се сдоби в края на миналата година. Барс беше обучен в Унгария, където опита за работа в екип, състоящ се от куче и неговия водач, в търсенето и намирането на заложена в природата отрова, е много голям. Унгарското куче Фалко има открити над 800 отровени животни. За щастие при претърсванията с Барс в Сакар, където се намират много от гнезда на царския орел в страната, не са намерени следи от отровни примамки.

 

Резултатите от последните наблюдения на гнездящите в България двойки царски орли, проведени по проект „Земя за царския орел“, към програма LIFE на ЕС, изпълняван от БДЗП и 10 фермерски организации, показват че  23, от общо 28 двойки у нас, вече мътят.

 

Експертите споделят, че за последните три години няма промяна в броя на гнездящите двойки царски орли в страната ни. Това е обезпокоителен факт, защото е очаквано нарастване на броя на двойките, но вероятните причини това да не се случва е високата смъртност, както на млади, така и на възрастни индивиди, дължаща се най-често на токов удар в електрически стълбове от електроразпределителната мрежа, но вероятно и на незаконен острел и отравяне. Загубата на хранителни и гнездови местообитания също оказва своето неблагоприятно въздействие, тъй като ограничава възможностите за нарастване на популацията, а често и води до загуба на ловни територии около съществуващите в момента гнезда на царски орли. Тази година изчезна и една от отдавна известните двойки в Натура 2000 зона „Дервентски възвишения“, но пък беше открита нова в Натура 2000 „Сакар“ и така се запази числеността на гнездящите двойки царски орли в страната.

 

Работата по опазване на световно застрашения царски орел у нас ще продължи в издирване на гнезда в Средна гора и Стара планина, защото тази година все още не са намерени активни гнезда от високопланинската популация на вида, която е критично застрашена и е на път да изчезне.

Последни новини

Всички новини