Бърза адаптация и ниски нива на стрес показа цялостният анализ на преместените лалугери в Западна Странджа

29 October.2020

През лятото на 2019 г. завърши третият последен етап по преместването на лалугери от застрашена от изчезване заради разораване на пасища колония край Сливен в последната останала колония на вида в  Натура 2000 зона „Западна Странджа“.

Стресът, причинен от освобождаването в новото местообитание може да попречи на адаптацията и да застраши оцеляването на животните след транслокация. За да минимализира тези рискове, експертите по опазване на вида към LIFE проекта „Земя за царския орел“ изследваха нивата на стрес у преместените и у местните индивиди в колонията в Западна Странджа. Приложени бяха щадящи неинвазивни методи, а именно - установяване на концентрации на кортизолови метаболити във фекални проби. Анализите са извършени в лабораториите на Университета във Виена с подкрепа на Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН (№ ДФНП– 17 – 110/28.07.2017 г). Резултатите показаха, че преместените животни се адаптират бързо и не страдат от хроничен стрес в следствие на преместването. Разстоянията, на които те са разселват, както и промените в теглото им, остават неповлияни от стреса. Изненадващо техните нива на кортизол (хормон на стреса) са по-ниски от нивата, установени у местните индивиди. Това вероятно е причинено от новата по-висока плътност на колонията, на каквато те не са свикнали.

Доказателства, че дейностите по подсилването на колонията са успешни, дава и ежегодният мониторинг, който екипът извършва.  При посещението на подсилената колония през месец май 2020 бяха уловени 17 животни, за сравнение през 2019 те са били 14, а през 2018 – 10. Наблюдавано е и значително увеличение на  активните лалугерови дупки - преброени са 180, докато по същия трансект през 2019 те са били 117, през 2018 – 121, а през 2017 – 36. Площта на колонията също се е увеличила. 

Резултатите са публикувани в престижното научно издание Mammalian biology на издателство Springer Nature.

Дейностите по подсилването на колонията лалугери в Западна Странджа се осъществява от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ – БАН), който е и ръководител на дейностите по опазване на лалугера в рамките на LIFE проект на БДЗП „Земя за царския орел“ и Мария Качамакова, която е докторант към ИБЕИ - БАН и сътрудник към проекта.

Последни новини

Всички новини