Конфликтът човек-хищник във фокуса на среща с животновъди и ловци в Свиленград

16 October.2019

На 3-ти октомври в сградата на Държавното горско стопанство в Свиленград се проведе среща с животновъди от региона с основен акцент разглеждането на конфликта човек – хищник. Нападенията на вълци върху домашни животни поражда реална опасност от незаконно използване на отрови в борбата с тях, което от своя страна е заплаха за цялата природа и в частност за редица застрашени от изчезване видове като царския орел.

Особено тревожна е тенденцията за замяна на възрастни птици в двойките, като само за 2019 г. броят на подменените птици в Сакар е 32% на фона на 8-9% за цялата страна.  Най-вероятната причина за загубата на възрастни птици в региона са именно отровите. Незаконното поставяне на отровни примамки в природата е основна заплаха за популациите на хищните птици по света, като за борбата с нея се предприемат редица мерки, една от която е използването на екипи с куче за търсене на отрови и мъртви животни. Единственият такъв екип в България е на БДЗП, като по време на срещата водачът Николай Терзиев и кучето Барс направиха демонстрация за реакция при сигнал за отрови и претърсване на район за мъртво животно.

Срещата се организира РИОСВ - Хасково, и на нея присъстваха представители на БДЗП – проектите „Земя за царския орел“ и „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, Федерация Зелени Балкани, Природен парк „Сакар“, „Югоизточното държавно предприятие“ ДП Сливен, Горското стопанство в Свиленград, местното ловно-рибарско дружество, представители на ОД на МВР - Свиленград, гранични полицията и др. Обсъден бе и най-ефикасния начин за  смекчаване на конфликта човек – хищник. Това включва и промяна на законодателството и въвеждане на адекватни компенсаторни мерки, които да гарантират справедливо обезщетяване на животновъдите, които са загубили домашните животни в резултат на атаки от вълци.  

Последни новини

Всички новини