Пловдив посрещна царския орел по случай Европейските дни на птиците

14 October.2019

На 11 октомври в Регионалния природонаучен музей в Пловдив Българското дружество за защита на птиците предложи на всички посетители да се потопят в света на една величествена птица – царският орел.

Децата се включиха в работилница за изработка на царски орел от оригами и оцветяване на рисунка на царски орел и други мигриращи птици, специално създадени от художничката Александра Илиева от Inspire Bulgaria. В залата с хищните птици, експерт от БДЗП изнесе беседа за царския орел и други емблематични за нашата природа видове като египетския и белоглавия лешояд, малкия креслив орел и др.

Събитието се организира от БДЗП с подкрепата на Регионален Природонаучен Музей – Пловдив в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ и бе част от редица други, организирани на 6 и 7 октомври по случай Европейските дни на птиците в България, в които се включиха над 120 души - в Гоце Делчев, Бургас, Козлодуй, Шабла и Свищов. Участниците  наблюдаваха птици, научиха интересни и любопитни факти за миграцията им и се включиха в разнообразните игри и работилници за изработване на изкуствени хранилки и гнездилки. Общият брой на наблюдаваните птици у нас бе 30 017 индивида от над 70 вида. Координатор на Европейските дни на птиците в страната бе БДЗП.

Трите най–често наблюдавани видове птици по време на събитията в България са: лиската, речната чайка и розовият пеликан. От редките и застрашени видове бяха наблюдавани: къдроглави пеликани, белооки потапници, морски орли, лопатарки, черни и бели щъркели, малки корморани, траурна потапница, каспийски рибарки, розови фламинги, степен блатар и др. Най-много видове птици бяха установени по река Дунав и в района на Бургаските езера.

Европейските дни на птиците се организират за 26-та поредна година от BirdLife International всеки първи уикенд на октомври. През 2019 г. 41 партньорски организации (вкл. БДЗП) от 41 държави, част от мрежата на BirdLife International в Европа, Близкият Изток и Централна Азия, организират различни мероприятия за широката общественост – наблюдения на птици, презентации за застрашените видове и техните миграци, екскурзии, кръгли маси и др. Както всяка година BirdLife International води статистика за броя на хората, които се включват в различните инициативи и за видовете и броя на птиците, които са наблюдавани.

 

Снимка: Емил Йорданов

Последни новини

Всички новини