Преместените лалугери се установяват близо до мястото на освобождаване показа анализът на резултатите от радиотелеметрията

26 October.2020

Съдбата на застрашени животни след консервационно подсилване често остава неясна. За да проследи пътя на преместените лалугери в последната останала колония на вида в Западна Странджа, екипът на LIFE проекта „Земя за царския орел“ ги екипира с радио нашийници. Всяко устройство предава специфичен радио сигнал в продължение на повече от 2 месеца, който може да се засече с антена и така да се определи местонахождението на животното.

Нашийниците са с тегло между 7 и 11 грама, което е под 5% от теглото на самите животни и не ги затруднява по никакъв начин. Проучването показа, че животните се заселват в близост до мястото на пускане, като средното разстояние на заселване е малко над сто метра. В същото време обаче те се впускат и в по-дълги скитания, които достигат до 700 метра. Тези наблюдения са подкрепени и от други проучвания за придвижванията при този вид и подчертават нуждата от заделяне на значителни територии при планиране на бъдещи подобни дейности.

В края на активният сезон през септември 2020 г.  животните бяха уловени и нашийниците бяха свалени. Бе установено, че 2 месеца след пускането 79% от животните са живи и в добро състояние. Основната причина за смъртността бе хищничество от страна на грабливи птици.

Приложените карти показват местата, където са били локализирани освободените съответно през 2017  и 2019 лалугери. Видно е, че през 2019 те не са се отдалечили значително от мястото на освобождаване, означено с жълта звезда. То се намира на около 200 м встрани от мястото, където животните са пуснати през 2017 с цел да се избегне пряка конкуренция с индивидите, преместени през предходните години. Една четвърт от всички локализации за 2019 (127 от общо 497) бяха в границите на закупената от БДЗП земя. Това потвърждава, че критериите на екипа за избор на мястото са съвпаднали с тези на лалугерите и то се радва на новите си обитатели.

Дейностите по подсилването на колонията лалугери в Западна Странджа се осъществява от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ – БАН), който е и ръководител на дейностите по опазване на лалугера в рамките на LIFE проект на БДЗП „Земя за царския орел“ и Мария Качамакова, която е докторант към ИБЕИ - БАН и сътрудник към проекта.

 

Последни новини

Всички новини