Расте популацията на царските орли в Турция

12 June.2018

През май екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“, съвместно с представители на  Doğa Derneği, турският партньор на BirdLife International, посетиха всички известни гнезда на царски орли в Европейска Турция.

По време на мониторинга са установени 34 заети от двойки територии, като е открито и едно ново гнездо в района на Истанбул. С него известните гнезда на вида в тази част на Турция стават 47.

Видът в страната все още отбелязва ръст в популацията си. Установени са птици в още минимум 5 територии, за които още не е сигурно, че са сформирали двойка. Общата оценка на популацията на вида в Европейска Турция в момента е около 60 двойки.

В края на юни ще бъде извършен повторен мониторинг на заетите гнезда за установяване на гнездовия успех за тази година.

 

Снимка: © Márton Horváth

Последни новини

Всички новини