Филм „Нов дом за орлите“

20 February.2020

Най-новият филм на Българското дружество за защита на птиците: „Нов дом за орлите“, е посветен на едни от най-успешните природозащитни дейности за подобряване на гнездовите местообитания на световно застрашения царски орел – поставяне на изкуствени гнезда и засаждане на млади тополи и дъбове.

В рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“ бяха инсталирани общо 40 изкуствени гнезда и засадени над 1700 дръвчета. Вижте как се случи това: https://youtu.be/vwTsXqIhxv8

Последни новини

Всички новини