2500 учени предупреждават: интензивното земеделие унищожава природата и здравето на хората

06 November.2019

Птици, бозайници, влечуги, земноводни и насекоми в цяла Европа търпят катастрофални спадове в популациите си заради вредните селскостопански практики. Днес водещи европейски учени се обединяват с призив към ЕС да реформира разрушителната Обща селскостопанска политика (ОСП) и да спре необратимото увреждане на природата, което пряко влияе и на хората.

Организациите, представляващи над 2500 учени от цяла Европа и извън нея, се обръщат за пръв път към Европейския парламент с писмо, което очертава „недвусмисления научен консенсус” между интензифицирането на селското стопанство и непрекъснато нарастващата загуба на биоразнообразие. Учените настояват ЕС да превърне ОСП в отговор на промените в климата и загубата на биоразнообразие, вместо да продължава да бъде причина за тези глобални проблеми.

В момента гражданите на ЕС плащат почти 60 милиарда евро всяка година данъци за субсидиите по ОСП, които основно финансират интензивно и фабрично земеделие. Моделът на интензивно земеделие, който се насърчава пряко, води до загуба на биологично разнообразие, замърсяване на водата и въздуха, прекомерно извличане на водни ресурси, драстични увеличения на употребата на пестициди и допринася за климатичната криза.

Недвусмисленият научен консенсус е, че тези дейности доведоха до намаляване на популациите на птици в Европа с над 55% между 1980 и 2015 г. В Германия например популациите от насекоми са намалели със 76% за 27 години. Учените посочват премахването на особеностите на ландшафта (т.е. живи плетове и дървета), използването на пестициди, разширяването на водното напояване и унищожаването на пасищните земи като движещи сили за загуба на биоразнообразие.

За щастие селското стопанство може да функционира по начин, който е устойчив и съвместим с природата, като същевременно е доходоносен за хората. Например в България чрез  демонстрирането  на  модел  за  устойчиво  управление  на  пасища, LIFE проектът на БДЗП „Земя за царския орел“ цели да окуражи фермерите да поддържат разнообразни  мозаечни  местообитания,  богати  на  животни,  част от които са важен хранителен ресурс за царските орли, а  други  са  редки  и  застрашени  от  изчезване.  Опазването  на  биоразнообразието и традиционните методи за пасищно отглеждане  на  домашни  животни  са  съвместими  и  са  от  полза  както за фермерите, така и за природата. Това увеличава  и интереса за кандидатстване за директни  плащания  на  площ,  агроекололични  плащания  и  плащания  по  Натура 2000.

 

Последни новини

Всички новини