Новата брошура на проект „Земя за царския орел“ в помощ на фермерите

24 January.2017

„Устойчивото управление на пасищата в полза на фермерите и царския орел“ – така е озаглавена новата брошура на LIFE проекта „Земя за царския орел“.  Тя акцентира на начините, по които фермерите могат да помогнат за опазването на орлите като едновременно с това да развиват дейността си в синхрон с опазването на природата в техните земи.

Чрез демонстрирането на модел за устойчиво управление на пасища, проектът цели да окуражи фермерите да поддържат разнообразни мозаечни местообитания, богати на животни, част от които са важен хранителен ресурс за царските орли, а други са редки и застрашени от изчезване. Опазването на биоразнообразието и традиционните методи за пасищно отглеждане на домашни животни са съвместими и са от полза както за фермерите, така и за природата. Не на последно място това ще увеличи интереса за кандидатстване за директни плащания на площ, агроекололични плащания и плащания по Натура 2000.

Брошурата ще бъде разпространявана при провеждането на информационните срещи със земеделските стопани и по време на всички събития, които БДЗП организира във връзка с проекта. Може да бъде свалена и оттук.
 

Снимка: © Г. Пап/RaptorImages

Последни новини

Всички новини