Новo гнездо на царски орел откри екип на БДЗП

29 March.2017

Екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ откри ново гнездо на царски орли в защитена зона от Натура 2000  „Дервентските възвишения“. Миналата година по това време ви информирахме за още една нова двойка в същия район. С последното откритие борят на царските орли, гнездящи в Дервентските възвишения, нарасна на три двойки. 


Новото гнездо с кацнал царски орел до него, сн.: Димитър Демерджиев

До момента общо 26 двойки царски орли са заели гнездовите си територии и ремонтират гнездата си, а 7 от тях вече са замътили.  Двойката царски орли в сливенско традиционно снася по-рано яйцата си –  тази година е наблюдавана да мъти още на 17 март, а останалите шест в Сакар и Западна Странджа също замътиха необичайно рано.  За вида е  характерно това да става в края на март и началото на април.

Мониторингът на гнездовите територии на царския орел продължава като до 10 април ще бъде известен броят на двойките и заетите от вида територии.

Снимка: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu


 

Последни новини

Всички новини