Новo гнездо на царски орел откритo в югоизточна България

18 March.2016

Екип на LIFE проекта на БДЗП „Земя за царския орел“ откри ново гнездо на царски орли в района на  Дервентските възвишения. Новосформирана двойка от възрастни птици е заела новата територия и в момента строи гнездото. Макар и възрастни (около 6-годишни), птиците вероятно гнездят за първи път. 

До момента в тази територия периодично са наблюдавани отделни екземпляри царски орли, като миналата година на мястото, където се строи гнездото, една птица неколкократно бе наблюдавана да почива, както и да облита района наоколо. По време на откритието експертите наблюдаваха как новосформираната двойка защитаваше своята гнездова територия от съседно гнездяща двойка царски орли. Орлите от двете двойки многократно се срещаха във въздуха и се атакуваха агресивно. 

До момента общо 28 двойки царски орли са заели гнездовите си територии и ремонтират гнездата си. Две от двойките са сменили старите си гнезда с нови, като при едната старото е паднало вероятно след силен вятър. В сравнение с миналата година засега само в една територия не са наблюдавани царски орли. За съжаление това е една от малкото останали „планински“ тип двойки царски орли. В територията е наблюдавана двойка белоопашати мишелови, които са заели и ремонтират старото гнездо на орлите. В тази територия се наблюдава масивно разораване на затревените територии, изобилстващи с лалугери и стопанисвани като пасища през последните години. Възможно е орлите да са се преместили или да са напуснали територията. 

 

Снимка: Новото гнездо, © Димитър Демерджиев

Последни новини

Всички новини