Орлите на България летят в центъра на Пловдив

12 July.2017

От днес до следващия четвъртък (20 юли 2017 г.) в Цар Симеоновата градина летят орлите на България, благодарение на арт инсталация на Българското дружество за защита на птиците и със съдействието на Електроразпределение Юг. Арт инсталацията се състои от шест вида орли в реален размер, които срещаме все по-рядко у нас - царския, малкия креслив, морския, скалния, малкия и орела змияр.  Някои от птиците имат над 2 метра при размах на крилете.

 

На 19 юли (сряда) от 17 до 20 часа всички посетители на Цар Симеоновата градина в Пловдив, благодарение на съвременните технологии, ще имат възможност да погледнат света през очите на орела и да полетят на крилата му. В деня на събитието, освен изживяването тип „виртуална реалност“ и арт инсталацията, БДЗП организира и детска работилница за изработване на оригами на орел.

Арт инсталацията и събитието са част от кампанията „За да има орли“, която се организира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

 

БДЗП инициира и петиция за обявяването на Национален ден на орела. Избраната дата е 27 юни и целта е в този ден да се напомня за незаменимата роля на тези птици в природата посредством информационни кампании и образователни инициативи. Може да подкрепите петицията тук.

„За да има орли“ е кампания, посветена на орлите в България, като нейната мисия е да привлече общественото внимание към тези традиционни обитатели на нашите земи и към заплахите, които застрашават съществуването им и техните местообитания.

Повече информация за кампанията ще намерите на сайта orlite.bg.

 

Кампанията се осъществява в рамките на проектите „Горите на орела“, „Живот за царския орел“ и „Земя за царския орел“, изпълнявани от БДЗП, Изпълнителна агенция по горите и Електроразпределение Юг, финансирани по програма LIFE на ЕС.

Кампанията се организира по повод  25-тата годишнина на програма LIFE, Директивата за хабитатите и “Натура 2000“. През май 2017 г. се навършиха 25 години от приемането на Директива за запазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, с която страните-членки на Европейския съюз (EС)  се задължават да опазват около 1500 редки и застрашени вида растения и животни и около 230 вида местообитания. За целта се създава единна европейска екологична мрежа “Натура 2000“, която включва над 27 000 защитени зони, заемащи една пета от сухоземната територия на ЕС. Наред с екологичното законодателство ЕС създава и програма LIFE – финансов инструмент за подкрепа на проекти, свързани с опазване на околната среда и борбата с климатичните промени, която от стартирането си през 1992г. е съфинансирала над 4300 проекта.

Последни новини

Всички новини