Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в помощ на фермерите

07 April.2017

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция, създаде в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от „Натура 2000“ в България.

Ръководството има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост, заложени в нормативните актове, които се следят при проверките на място и на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ, през новия програмен период на ОСП 2014 – 2020 г.

Ръководството може да бъде изтеглено оттук.
 

Последни новини

Всички новини