Земеделската политика на ЕС се нуждае от ПРОМЯНА! СЕГА!

14 March.2017

Земеделската политика на ЕС води до негативни промени в клима на Замята и нейната природа, унищожава дивите животни, вреди на здравето на хората и работи в ущърб на малките и средни селскостопански производители, както и на селските общности. 
 

Основният двигател на тази система е Общата селскостопанска политика (ОСП) – една от най-старите, най-влиятелните, най-оспорваните и най-скъпи политики на Европейския съюз.
 

Затова нека я поправим заедно– нека се чуе общият ни глас по въпроса за бъдещето на земеделието!

 

Европейската комисия наскоро започна мащабна публична консултация по въпроса за бъдещето на ОСП, която ще продължи до 2 май 2017 г. При настоящата криза в ЕС, сега е моментът да покажем, че промяната е необходима и възможна!
 

Изключително важно е колкото се може повече организации и хора от възможно най-широк кръг от сектори и държави да се възползват от златната възможност да се чуе гласът им. 
 

По-добрата селскостопанска система в Европа би била не само по-устойчива, но и по-здравословна и справедлива спрямо всички – тя ще бъде от истинска полза едновременно за хората, включително за земеделските стопани и за природата, като ще подсигури нашето бъдеще в краткосрочен и дългосрочен план.
 

ОСП трябва да бъде:
 

  • Справедлива – за земеделските стопани и за селските общности.
  • Устойчива спрямо околната среда – за чист въздух и вода, здрава почва и процъфтяващ растителен и животински свят. 
  • Здравословна – за добра храна и добро физическо състояние.
  • Глобално отговорна – за устойчивото развитие и климата на планетата ни.
     

Онлайн анкетата на Европейската комисия за Модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика е отворена за отговори от обществеността за периода 2 февруари - 2 май 2017 г. Отговорите си може да давате, като попълвате формуляра на Интернет страницата за консултации.
 

Въпросникът включва въпроси с избор от няколко отговора и отворени въпроси. Приложено може да намерите препоръчителни отговори на консултативните въпроси, включващи основанията за тези препоръки, както и Позицията на гражданското общество относно реформите на европейските селскостопански политики, която подкрепя и Българското дружество за защита на птиците.
 

Кампанията Living Land е създадена да подкрепи голяма коалиция от разнообразни организации и отделни личности, които са съгласни, че Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз не работи и трябва да се подобри. Инициирана е от BirdLife Европа и Централна Азия, Европейското бюро по околна среда и WWF за Европа. В България до момента организациите, които подкрепят кампанията са Българско дружество за защита на птиците, Slow Food в България, Фондация за биологично земеделие "Биоселена", Сдружение „Европа и ние” и Екологично сдружение „За земята“.

 

Последни новини

Всички новини